Nhãn Giấy

Thông tin cơ bản

THÔNG SỐ CƠ BẢN

– Chất Liệu PP trong nhà bồi format 5mm

– Kỹ thuật in: In KTS

– Cán màng : Màng mờ 1 mặt

– Cắt thành phầm (PP, Hiflex) : theo file (cắt thủ công)

Thông số cơ bản

THÔNG SỐ CƠ BẢN

– Chất Liệu PP trong nhà bồi format 5mm

– Kỹ thuật in: In KTS

– Cán màng : Màng mờ 1 mặt

– Cắt thành phầm (PP, Hiflex) : theo file (cắt thủ công)