(Quý khách vui lòng điền kích thước, số lượng, chất liệu và thời gian lấy hàng)